Zkuste zapomenout na myšlenky, které Vám stále běží hlavou, a chvíli se soustředit na pohyb svého těla, náboj městského prostoru nebo energii krajiny.


Zeptejte se

Klára  +420 724 546 288

Kořeny pohybu

taneční dílna

Kořeny pohybu
 • skupiny přátel, kolegů
 • 6 – 14 osob (sudý počet)
 • 3 hodiny (s přestávkou) nebo obsáhlejší víkendová verze
 • příjemné studio v centru Prahy nebo Váš prostor (min. 8x10 m)
 • Veronika Sequensová, taneční pedagog a choreograf
 • V průběhu dílny se nejprve zaměříme na hlubší vnímání sebe sama, abychom mohli následně lépe a citlivěji vnímat druhé, reagovat na ně a efektivně s nimi spolupracovat. Prostřednictvím pohybových cvičení, která využívají ve své přípravě tanečníci, budeme společně hledat cestu k větší důvěře v nás samotné i v ostatní, objevovat možnosti našeho těla a společně se nechávat unášet pohybem, který vznikne.
 • vnímání sebe v interakcích s ostatními
  poznání druhých zblízka
  posílení důvěry ve skupině
  nové impulsy do společné tvorby
Kořeny pohybu

Vytvořme knihu

od příběhu po obálku

Vytvořme knihu
 • firmy, skupiny
 • 5 – 30 osob
 • 2 – 4 hodin
  nebo obsáhlejší víkendová verze
 • přímo u vás ve firmě nebo v námi zajištěném ateliéru
 • Vojtěch Domlátil, knižní grafik a ilustrátor
 • Projdete všemi fázemi tvorby knihy od sepsání krátkého příběhu, přes ilustraci, grafiku, redakci až po tisk a vazbu. Na konci workshopu si každý odnese svůj vlastní výtisk společně vytvořené knihy.
 • týmová spolupráce
  seznámení s tradičním postupem
  originální výtvarné techniky
Vytvořme knihu

Land Art

změňte své okolí

Land Art
 • firmy, skupiny
 • 5 – 100 osob
 • 1 – 2 dny
 • okolí vaší firmy nebo krajina
 • Klára a Vojtěch Domlátilovi
 • Chodíte často místy, kde se necítíte dobře? Možná stačí málo. Zasáhněte tvořivě do městského prostoru nebo krajiny. Pokuste se vnímat prostor a odhalit, co mu chybí. Akci společně naplánujeme, vše připravíme a realizujeme. Výsledek náležitě zdokumentujeme a bude už na vás, jak záznam využijete…
 • brand act
  týmový duch
  kultivace veřejného prostoru
  nové vnímání prostředí
  myšlení out of the box
Land Art

Zeptejte se

Klára

Klára Domlátilová
+420 724 546 288

Vystudovala jsem teorii umění se zaměřením na ilustraci a dětskou knihu. Od roku 2005 se zabývám lektorováním galerijních programů a tvorbou zážitkových kurzů pro děti i dospělé (GASK, DOX, UPM).

Krom toho mám dva velké koníčky – moderní tanec a uměleckou tvorbu v krajině. O ně se nikdy nenechám připravit. Navíc z vlastní zkušenosti vím, že umění člověka dokáže posouvat dál. Pojďte to s námi zkusit.